• Slideeeeeee
กิจกรรมกองทุน
โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี2563
วันที่ประกาศ: 13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง)

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ให้บริการประชาชนที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ตามโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี2563

กิจกรรมกองทุนอื่นๆ
ประชุมคณอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2561
10 ก.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 287 ครั้ง)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ..
โครงการมะเร้งเต้านมปี 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ วัดนันทาราม
10 ต.ค 59 (จำนวนผู้อ่าน 1200 ครั้ง)
โครงการมะเร้งเต้านมปี 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ วัดนันทาราม อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/256
22 ม.ย 62 (จำนวนผู้อ่าน 215 ครั้ง)
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น G สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 188 ครั้ง)
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ..
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประชาชนชุมชนหนองประทีป
17 มิ.ย 58 (จำนวนผู้อ่าน 1565 ครั้ง)
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประชาชนชุมชนหนองประทีป อ่านต่อ..
สถิติเว็บไซต์
IP : 3.236.156.34
ผู้เข้าชมวันนี้
48
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
47
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,123
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
1,653
ผู้เข้าชมปีนี้
1,123
สถิติทั้งหมด
106,689
เริ่ม 15 ธ.ค 2013