• Slideeeeeee
กิจกรรมกองทุน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563
3 ต.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง)
วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง)
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 5 ชั้น 1 อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 6/2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 102 ครั้ง)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ..
โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง)
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ให้บริการประชาชนที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อ่านต่อ..
โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง)
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น. ให้บริการประชาชนที่สำนักงานแขวงเม็งราย อ่านต่อ..
โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 42 ครั้ง)
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:00-11:00 น. ให้บริการประชาชนที่วัดหมื่นสารบ้านวัวลาย อ่านต่อ..
โครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหาด้านสายตาและโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 28 ครั้ง)
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น. ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ วัดป่าพร้าวนอก อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 46 ครั้ง)
สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2563 ณ ชุมชนสันป่าข่อย และชุมชนท่าสะต๋อย อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 25 ครั้ง)
และ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2563 ณ ชุมชนการเคหะเชียงใหม่ อ่านต่อ..
อบรมโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา ประจำปี 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร 6 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
1 ก.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 77 ครั้ง)
ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. แขวงเม็งรายและแขวงศรีวิชัย ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. แขวงนครพิงค์และแขวงกาวิละ อ่านต่อ..
วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น3 อาคาร 6
1 ก.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 122 ครั้ง)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563
1 ก.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง)
วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น3 อาคาร 6 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านท่อ...
1 ก.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 137 ครั้ง)
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ มีบริการตรวจวันสุดท้าย ที่วัดเมืองลังและโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง แล้วพบกันนะคะ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 4/2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 608 ครั้ง)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสบันงา ชั้น G สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง)
ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ตรวจสุขภาพวันที่ 2 ของแขวงเม็งราย ปีนี้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ความสนใจในการเช็คสุขภาพและดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นค่า
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง)
ส่วนใครที่ยังไม่ได้ตรวจหรือมีเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียง ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจกันเยอะๆนะค๊า อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 217 ครั้ง)
ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสบันงา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 88 ครั้ง)
แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานชุมชน ประธานอสม. ประธานผู้สูงอายุ 97 ชุมชน และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ อ่านต่อ..
ออกเยี่ยม เพื่อน พ้อง น้อง พี่ อสม.ชุมชนวัดผ้าขาวซึ่งป่วยติดเตียงเคลื่อนไหวลำบากมากอาศัยอยู่บนพื้นบ้านที่พุพัง แต่พวกเราชาว อสม.ทุกท่านก็ยังดูแลซึ่งกันและกันอยู่นะ เท่าที่กำลังเรามี...
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 29 ครั้ง)
ออกเยี่ยม เพื่อน พ้อง น้อง พี่ อสม.ชุมชนวัดผ้าขาวซึ่งป่วยติดเตียงเคลื่อนไหวลำบากมากอาศัยอยู่บนพื้นบ้านที่พุพัง แต่พวกเราชาว อสม.ทุกท่านก็ยังดูแลซึ่งกันและกันอยู่นะ เท่าที่กำลังเรามี... อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 188 ครั้ง)
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ..
« First Previous 1 2 3 4 5 6.. 8 Next Last »
สถิติเว็บไซต์
IP : 3.236.156.34
ผู้เข้าชมวันนี้
50
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
47
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,123
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
1,653
ผู้เข้าชมปีนี้
1,123
สถิติทั้งหมด
106,689
เริ่ม 15 ธ.ค 2013