• Slideeeeeee
กิจกรรมกองทุน
ภาพกิจกรรม หน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ วัดนันทาราม ในวันที่ 10 มกราคม 2563
24 มี.ค 64 (จำนวนผู้อ่าน 22 ครั้ง)
ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมความรู้การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564
24 มี.ค 64 (จำนวนผู้อ่าน 16 ครั้ง)
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564
24 มี.ค 64 (จำนวนผู้อ่าน 14 ครั้ง)
ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธาน อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563
3 ต.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง)
วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 106 ครั้ง)
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 5 ชั้น 1 อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 6/2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ..
โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง)
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ให้บริการประชาชนที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อ่านต่อ..
โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 109 ครั้ง)
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น. ให้บริการประชาชนที่สำนักงานแขวงเม็งราย อ่านต่อ..
โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 70 ครั้ง)
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:00-11:00 น. ให้บริการประชาชนที่วัดหมื่นสารบ้านวัวลาย อ่านต่อ..
โครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหาด้านสายตาและโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง)
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น. ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ วัดป่าพร้าวนอก อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง)
สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2563 ณ ชุมชนสันป่าข่อย และชุมชนท่าสะต๋อย อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง)
และ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2563 ณ ชุมชนการเคหะเชียงใหม่ อ่านต่อ..
อบรมโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา ประจำปี 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร 6 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
1 ก.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง)
ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. แขวงเม็งรายและแขวงศรีวิชัย ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. แขวงนครพิงค์และแขวงกาวิละ อ่านต่อ..
วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น3 อาคาร 6
1 ก.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 182 ครั้ง)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563
1 ก.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 84 ครั้ง)
วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น3 อาคาร 6 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านท่อ...
1 ก.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 206 ครั้ง)
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ มีบริการตรวจวันสุดท้าย ที่วัดเมืองลังและโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง แล้วพบกันนะคะ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 4/2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 669 ครั้ง)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสบันงา ชั้น G สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง)
ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ตรวจสุขภาพวันที่ 2 ของแขวงเม็งราย ปีนี้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ความสนใจในการเช็คสุขภาพและดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นค่า
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง)
ส่วนใครที่ยังไม่ได้ตรวจหรือมีเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียง ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจกันเยอะๆนะค๊า อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2563
24 ก.พ 63 (จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง)
ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสบันงา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
« First Previous 1 2 3 4 5 6.. 8 Next Last »
สถิติเว็บไซต์
IP : 34.204.186.91
ผู้เข้าชมวันนี้
38
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
38
ผู้เข้าชมเดือนนี้
653
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
1,760
ผู้เข้าชมปีนี้
5,466
สถิติทั้งหมด
111,032
เริ่ม 15 ธ.ค 2013