• เต้านม
กิจกรรมกองทุน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2561
30 พ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 592 ครั้ง)
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ประชุมคณะทำงานกองทุนฯ พิจารณาโครงการงบประมาณ 2562
30 พ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 548 ครั้ง)
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขฯ อ่านต่อ..
ในวันนี้ เวลา 13.30 น. ได้มีการจัดการประชุมคัดเลือกประธานอสม.เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
30 พ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 237 ครั้ง)
ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ประชุมคัดเลือกประธานชุมชนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ (แขวงกาวิละ)
30 พ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 250 ครั้ง)
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแขวงกาวิละ อ่านต่อ..
ประชุมคัดเลือกประธานชุมชนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ (แขวงศรีวิชัย)
30 พ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 221 ครั้ง)
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแขวงศรีวิชัย อ่านต่อ..
ประชุมคัดเลือกประธานชุมชนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่(แขวงเม็งราย)
30 พ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 215 ครั้ง)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1000 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงเม็งราย อ่านต่อ..
ประชุมคัดเลือกหัวหน้าหน่วยปฐมภูมิในพื้นที่เป็นกรรมการกองทุนฯ
30 พ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 414 ครั้ง)
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขฯ อ่านต่อ..
อบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
8 ก.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 235 ครั้ง)
วันที่ 28 สิงหาคม 25614 เวลา 08.30 - 16.30 น. อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที้มีภาวะพึ่งพิงกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561
10 ก.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 335 ครั้ง)
เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2561
10 ก.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 556 ครั้ง)
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5(ตึกใหม่) อ่านต่อ..
ประชุมคณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2561
10 ก.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 497 ครั้ง)
ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุข ชั้น G วันที่ 1 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ..
ประชุมคณอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2561
10 ก.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 251 ครั้ง)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ..
อบรมตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา ปี 2561
10 ก.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 463 ครั้ง)
อบรมตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา ปี 2561 อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561
28 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 681 ครั้ง)
เวลา 09.30-12.00 น. ณ หัองประชุมชั้น 1 อาคาร 5 (ตึกใหม่) สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ต้อนรับคณะดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
28 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 500 ครั้ง)
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561
3 มิ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 698 ครั้ง)
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 (ตึกใหม่) วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ..
“รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ “
28 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 772 ครั้ง)
1/3/61. เช้านี้ที่วัดหมื่นตูมกับโครงการดี ๆจากนายกทัศนัย บูรณุปกรณ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปี2561 อ่านต่อ..
ประชุมคณะทำงานกองทุน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 9:30 - 12:00 น.
28 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 752 ครั้ง)
ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดกรองโครงการโดยมีคณะทำงานทีมกลาง ทีมแขวง ทีมโรงพยาบาลและตัวแทนจากชุมชนทั้ง 4 แขวง อ่านต่อ..
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ มอบแว่นตาให้กับเด็กที่มีปัญหาทางสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในเด็กนักเรียน โดยมีนายกเทศมนตรี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์
2 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 349 ครั้ง)
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักการสาธารธสุขฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561
2 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 370 ครั้ง)
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5(ตึกใหม่) อ่านต่อ..
สถิติเว็บไซต์
IP : 34.204.191.145
ผู้เข้าชมวันนี้
16
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
50
ผู้เข้าชมเดือนนี้
333
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
1,076
ผู้เข้าชมปีนี้
11,081
สถิติทั้งหมด
95,143
เริ่ม 15 ธ.ค 2013