• ร 10
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
วันที่ประกาศ: 19 พ.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 6686 ครั้ง)

โครงการตัวอย่างชุดที่ 1

ปก

ปก1โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 1 (31 โครงการ)


Ex หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   6 โครงการ

Ex 01_ ลูกน้อยเติบโตสมวัย_สบช.

Ex 02_การเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช 

Ex 03_เพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช.

Ex 04_เลี้ยงลูกด้วยนมแม่_สบช

Ex 05_ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก_สบช

Ex_06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก_สบช


Ex_กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  4 โครงการ

Ex 01_เฝ้าระวังพัฒนาการ(เด็กเล็ก)_สบช

Ex 02_พัฒนาการเรียนรู้(เด็กเล็ก)_สบช

Ex 03_แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ(เด็กเล็ก)_สบช

Ex 04_ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(เด็กเล็ก)_สบช


Ex_กลุ่มวัยเรียนและเยาวชน 7 โครงการ
 

 
 
 
 
 
 Ex_วัยทำงาน 6 โครงการ

Ex 01_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(1)_สบช

Ex 02_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(2)_สบช

Ex 03_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(3)_สบช

Ex 04_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(4)_สบช

Ex 05_ส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากเชิงรุก(วัยทำงาน_สบช

Ex 06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก(วัยทำงาน)_สบช


กลุ่ม ปชช.ทั่วไปกลุ่มเสี่ยง 3 โครงการ

Ex 01_ ปก.ไข้เลือดออก(กลุ่มเสี่ยง)_สบช

Ex 02_ โครงการ CCA(กลุ่มเสี่ยง)_สบช

Ex 03_ ปลอดบุหรี่ในชุมชน(กลุ่มเสี่ยง)_สบช


กลุ่มพิการทุพพลภาพ 1 โครงการ

Ex 01_ ฟื้นฟูสมรรถภาพ(ผู้พิการ)_สบช


การบริหารจัดการกองทุน 7(4) 4 โครงการ

- Ex 01_ ประชุมกรรมการ_สบช

- Ex 02_พัฒนาศักยภาพกรรมการ_สบช

- Ex 03_ จัดซื้อครุภัณฑ์_สบช

- Ex 04_จ้างลูกจ้างเหมาชั่วคราว_สบช
โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 2 (10 โครงการ)


แนวทางประกอบการใช้โครงการตัวอย่าง

 

- Ex 1ผู้สูงอายุ1_V2สบช.

- Ex 2ผู้สูงอายุ2_V2สบช.

- Ex 3ผู้สูงอายุ3_V2สบช.

- Ex 4ผู้สูงอายุ4_V2สบช.

- Ex 5วัยทำงาน_V2สบช.

- Ex 6เด็กและเยาวชน1_V2สบช.


 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจสุขภาพและรับผลตรวจสุขภาพในวันที่ 10 มีนาคม 2561จากศาลาเอนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น
6 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 380 ครั้ง)
เป็นศูนย์สาธารณสุขสุขภาพบ้านเด่น (อยู่ติดกับฌาปนสถานบ้านเด่น) อ่านต่อ..
ทีมแขวงนครพิงค์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จะจัดการประชุมแก่ประธานชุมชน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นี้
21 ธ.ค 56 (จำนวนผู้อ่าน 924 ครั้ง)
ทีมแขวงนครพิงค์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จะจัดการประชุมแก่ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ประธานผู้สูงอายุและประธาน อสม. ในเขตแขวงนครพิงค์เทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นี้ เวลา 08.30 - 12.00 น. อ่านต่อ..
กำหนดการออกหน่วยตรวจเอกซเรย์ ค้นหามะเร็งเต้านม และการรับผลการตรวจ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2559 (ชุดแก้ไข)
25 พ.ย 59 (จำนวนผู้อ่าน 433 ครั้ง)
กำหนดการออกหน่วยตรวจเอกซเรย์ ค้นหามะเร็งเต้านม และการรับผลการตรวจ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2559(ชุดแก้ไข) อ่านต่อ..
รับคณะศึกษาดูงานจากกรมอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร‏
4 ก.พ 57 (จำนวนผู้อ่าน 1571 ครั้ง)
รับคณะศึกษาดูงานจากกรมอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร‏ อ่านต่อ..
กาหนดการออกหน่วยตรวจเอกซเรย์-อัลตร้าซาวด์ ค้นหามะเร็งเต้านม และการรับผลการตรวจ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ประจำปี พศ. 2558
11 ก.ย 58 (จำนวนผู้อ่าน 588 ครั้ง)
กาหนดการออกหน่วยตรวจเอกซเรย์-อัลตร้าซาวด์ ค้นหามะเร็งเต้านม และการรับผลการตรวจ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ประจำปี พศ. 2558 อ่านต่อ..
สถิติเว็บไซต์
IP : 100.26.176.182
ผู้เข้าชมวันนี้
74
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
61
ผู้เข้าชมเดือนนี้
995
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
2,085
ผู้เข้าชมปีนี้
26,983
สถิติทั้งหมด
82,861
เริ่ม 15 ธ.ค 2013