• ราชินี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
วันที่ประกาศ: 19 พ.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 10843 ครั้ง)

โครงการตัวอย่างชุดที่ 1

ปก

ปก1โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 1 (31 โครงการ)


Ex หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   6 โครงการ

Ex 01_ ลูกน้อยเติบโตสมวัย_สบช.

Ex 02_การเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช 

Ex 03_เพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช.

Ex 04_เลี้ยงลูกด้วยนมแม่_สบช

Ex 05_ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก_สบช

Ex_06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก_สบช


Ex_กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  4 โครงการ

Ex 01_เฝ้าระวังพัฒนาการ(เด็กเล็ก)_สบช

Ex 02_พัฒนาการเรียนรู้(เด็กเล็ก)_สบช

Ex 03_แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ(เด็กเล็ก)_สบช

Ex 04_ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(เด็กเล็ก)_สบช


Ex_กลุ่มวัยเรียนและเยาวชน 7 โครงการ
 

 
 
 
 
 
 Ex_วัยทำงาน 6 โครงการ

Ex 01_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(1)_สบช

Ex 02_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(2)_สบช

Ex 03_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(3)_สบช

Ex 04_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(4)_สบช

Ex 05_ส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากเชิงรุก(วัยทำงาน_สบช

Ex 06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก(วัยทำงาน)_สบช


กลุ่ม ปชช.ทั่วไปกลุ่มเสี่ยง 3 โครงการ

Ex 01_ ปก.ไข้เลือดออก(กลุ่มเสี่ยง)_สบช

Ex 02_ โครงการ CCA(กลุ่มเสี่ยง)_สบช

Ex 03_ ปลอดบุหรี่ในชุมชน(กลุ่มเสี่ยง)_สบช


กลุ่มพิการทุพพลภาพ 1 โครงการ

Ex 01_ ฟื้นฟูสมรรถภาพ(ผู้พิการ)_สบช


การบริหารจัดการกองทุน 7(4) 4 โครงการ

- Ex 01_ ประชุมกรรมการ_สบช

- Ex 02_พัฒนาศักยภาพกรรมการ_สบช

- Ex 03_ จัดซื้อครุภัณฑ์_สบช

- Ex 04_จ้างลูกจ้างเหมาชั่วคราว_สบช
โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 2 (10 โครงการ)


แนวทางประกอบการใช้โครงการตัวอย่าง

 

- Ex 1ผู้สูงอายุ1_V2สบช.

- Ex 2ผู้สูงอายุ2_V2สบช.

- Ex 3ผู้สูงอายุ3_V2สบช.

- Ex 4ผู้สูงอายุ4_V2สบช.

- Ex 5วัยทำงาน_V2สบช.

- Ex 6เด็กและเยาวชน1_V2สบช.


 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
16 ม.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 1361 ครั้ง)
โครงการสุขภาพดี ๆ เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
8 ม.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 1733 ครั้ง)
ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ อ่านต่อ..
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจสุขภาพและรับผลตรวจสุขภาพในวันที่ 10 มีนาคม 2561จากศาลาเอนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น
6 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 571 ครั้ง)
เป็นศูนย์สาธารณสุขสุขภาพบ้านเด่น (อยู่ติดกับฌาปนสถานบ้านเด่น) อ่านต่อ..
ทีมแขวงนครพิงค์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จะจัดการประชุมแก่ประธานชุมชน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นี้
21 ธ.ค 56 (จำนวนผู้อ่าน 1212 ครั้ง)
ทีมแขวงนครพิงค์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จะจัดการประชุมแก่ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ประธานผู้สูงอายุและประธาน อสม. ในเขตแขวงนครพิงค์เทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นี้ เวลา 08.30 - 12.00 น. อ่านต่อ..
ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
25 ส.ค 57 (จำนวนผู้อ่าน 753 ครั้ง)
ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ..
สถิติเว็บไซต์
IP : 34.239.170.169
ผู้เข้าชมวันนี้
23
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
54
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,410
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
1,584
ผู้เข้าชมปีนี้
9,394
สถิติทั้งหมด
114,960
เริ่ม 15 ธ.ค 2013