• Slideeeeeee
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัย โรคมะเร็งเต้านม และ โครงการตรวจด้านสายตา ปี 2563
30 มิ.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 322 ครั้ง)
โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัย โรคมะเร็งเต้านม และ โครงการตรวจด้านสายตา ปี 2563 อ่านต่อ..
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
16 ม.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 870 ครั้ง)
โครงการดีๆ จากเทศบาลนครเชียงใหม่
30 พ.ค 62 (จำนวนผู้อ่าน 1246 ครั้ง)
ให้บริการแก่ประชาชนถึง 2 โครงการ อ่านต่อ..
รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
22 ม.ย 62 (จำนวนผู้อ่าน 829 ครั้ง)
วันที่ 2 มีนาคม 2562 นี้แล้ว เริ่มตรวจสุขภาพแล้วนะคะ เตรียมตัวให้พร้อม งดนํ้างดอาหารหลัง 2 ทุ่ม อ่านต่อ..
รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้......
8 ก.พ 62 (จำนวนผู้อ่าน 994 ครั้ง)
มาแล้วค่าโครงการดีๆ ตรวจให้ฟรีๆเลยคะ เพื่อพี่น้องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อายุ 35 ปีขึ้นไป สะดวกจุดไหนไปตรวจได้เลย เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม โปรด..งดน้ำงดอาหารหลัง 2 ทุ่มหรือประมาณ 8 ชั่วโมงคะ อ่านต่อ..
โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2561
5 มิ.ย 61 (จำนวนผู้อ่าน 2241 ครั้ง)
โครงการดีๆ จากเทศบาลนครเชียงใหม่"รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ กับเทศบาลนครเชียงใหม่" ให้บริการแก่ประชาชนถึง 2 โครงการ อ่านต่อ..
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจสุขภาพและรับผลตรวจสุขภาพในวันที่ 10 มีนาคม 2561จากศาลาเอนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น
6 มี.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 493 ครั้ง)
เป็นศูนย์สาธารณสุขสุขภาพบ้านเด่น (อยู่ติดกับฌาปนสถานบ้านเด่น) อ่านต่อ..
โครงการสุขภาพดี ๆ เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
8 ม.ค 61 (จำนวนผู้อ่าน 1462 ครั้ง)
ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ อ่านต่อ..
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่
22 ธ.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 928 ครั้ง)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
แอ่วยี่เป้งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล
22 ธ.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 972 ครั้ง)
วันที่ 2-4 พฎศจิกายน 2560 อ่านต่อ..
โครงการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (วิธี Pap Smear) แบบบูรณาการเชิงรุกกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
8 ส.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 717 ครั้ง)
โครงการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (วิธี Pap Smear) แบบบูรณาการเชิงรุกกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
>>รู้เท่าทัน รู้ทัน ป้องกันได้ กับเทศบาลนครเชียงใหม่ <<
7 มิ.ย 60 (จำนวนผู้อ่าน 1364 ครั้ง)
ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าร่วม "โครงการหญิงไทยร่วมใจ ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2560" และ "โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา ประจำปี 2560" โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ อ่านต่อ..
โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
19 พ.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 9478 ครั้ง)
สปสช. ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช้เป้นแนวทางในการจัดทำโครงการ โดยพัฒนาออกมาจำนวน 2 ชุด โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ) อ่านต่อ..
ตารางโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก
20 มี.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 3521 ครั้ง)
ในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อายุ 35 ปีขึ้นไปประจำปี 2560 อ่านต่อ..
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี 13 รายการ ประหยัดเงินกว่า 3,000 บาท
20 มี.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 2388 ครั้ง)
รู้ก่อน ทันก่อน ป้องกันได้กับ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ่านต่อ..
ตรวจสุขภาพอาทิตย์นี้..... กับกิจกรรม "รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ กับเทศบาลนครเชียงใหม่"
20 มี.ค 60 (จำนวนผู้อ่าน 419 ครั้ง)
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปี 2560 ให้บริการ 4 จุด ดังนี้ อ่านต่อ..
คู่มือระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ Long Team Care ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
6 ธ.ค 59 (จำนวนผู้อ่าน 551 ครั้ง)
คู่มือระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ Long Team Care ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ..
กำหนดการออกหน่วยตรวจเอกซเรย์ ค้นหามะเร็งเต้านม และการรับผลการตรวจ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2559 (ชุดแก้ไข)
25 พ.ย 59 (จำนวนผู้อ่าน 556 ครั้ง)
กำหนดการออกหน่วยตรวจเอกซเรย์ ค้นหามะเร็งเต้านม และการรับผลการตรวจ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2559(ชุดแก้ไข) อ่านต่อ..
แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจมะเร็งเต้านมปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เริ่มตรวจใหม่ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จะแจ้งตารางใหม่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
14 ต.ค 59 (จำนวนผู้อ่าน 506 ครั้ง)
แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจมะเร็งเต้านมปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เริ่มตรวจใหม่ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จะแจ้งตารางใหม่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง อ่านต่อ..
ตารางตรวจสุขภาพประจำปี 2559
7 มี.ค 59 (จำนวนผู้อ่าน 3910 ครั้ง)
ตารางตรวจสุขภาพประจำปี 2559 อ่านต่อ..
« First Previous 1 2 Next Last »
สถิติเว็บไซต์
IP : 100.24.113.182
ผู้เข้าชมวันนี้
47
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
49
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,628
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
2,024
ผู้เข้าชมปีนี้
19,605
สถิติทั้งหมด
103,667
เริ่ม 15 ธ.ค 2013