• Slideeeeeee
ข่าวสารประชาสัมพันธ์» ข่าวทั้งหมด
รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้...........กับโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปี 2564 และ โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการ โครงการข้างต้น อ่านต่อ..
โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัย โรคมะเร็งเต้านม และ โครงการตรวจด้านสายตา ปี 2563
โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัย โรคมะเร็งเต้านม และ โครงการตรวจด้านสายตา ปี 2563 อ่านต่อ..
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
กิจกรรมกองทุน» กิจกรรมทั้งหมด
ภาพกิจกรรม หน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ วัดนันทาราม ในวันที่ 10 มกราคม 2563
24 มี.ค 64 (จำนวนผู้อ่าน 42 ครั้ง)
ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมความรู้การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564
24 มี.ค 64 (จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง)
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อ่านต่อ..
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564
24 มี.ค 64 (จำนวนผู้อ่าน 26 ครั้ง)
ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธาน อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563
3 ต.ค 63 (จำนวนผู้อ่าน 152 ครั้ง)
วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อ่านต่อ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563
13 ก.ย 63 (จำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง)
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 5 ชั้น 1 อ่านต่อ..
Download เอกสาร/คู่มือ
สถิติเว็บไซต์
IP : 3.230.154.160
ผู้เข้าชมวันนี้
8
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
60
ผู้เข้าชมเดือนนี้
316
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
1,587
ผู้เข้าชมปีนี้
6,716
สถิติทั้งหมด
112,282
เริ่ม 15 ธ.ค 2013